Gakken Classroom โรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กๆอายุ 6-12 ปี เรามุ่งพัฒนาความสามารถทางวิชาการของเด็กให้แข็งแกร่ง 

เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมรับกับสถานการณ์ชีวิตจริง และสนุกกับการใช้ชีวิต เราไม่ได้เน้นแค่การสร้างทักษะทางวิชาการ แต่เรายังมุ่งเน้นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆด้วย
โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม