คนอีสานมีวิถีการหาอยู่หากิน ที่ผูกพันกับการเกษตรและใกล้ชิดกับธรรมชาติ อาหารอีสานจึงแสดงถึงวิถีชีวิตของคนอีสานที่ใช้ชีวิต การหาอยู่ หากินแบบผลิตเอง การปรุงแต่งวัตถุดิบแต่ละพื้นที่และพึ่งพิงธรรมชาติ 

อาหารอีสานส่วนใหญ่จึงปรุงจากพืชผัก สัตว์บก สัตว์น้ำ รอบถิ่นฐาน จึงเป็นเมนูอาหารหลากรสหลายประเภท ที่ยังคงกลิ่นและรสชาติแท้ๆ ความแซ่บ ของทั้งผักและสัตว์ ที่ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังอยู่ในอาหารประจำวันของลูกอีสาน และได้มีการทำอาหารที่ทาง ร้านลาบลอย ได้นำเสนอความเป็นตัวตนในด้านการปรุงอาหารเพื่อที่ลูกค้าพึงพอใจอย่างแท้จริง
ลาบลอย (โชคดีมีไม่บ่อย ลาบอร่อยมีทุกวัน)