พ.ศ. 2464 เหล่ากง เหลี่ยงเพียว แซ่คู อายุ 17 ปี อาศัยอยู่ ณ มณฑลกวางตุ้ง ดินแดนที่มีชื่อเสียงด้านติ่มซำมาช้านานนับศตวรรษ ช่วงนั้นเหล่ากงประสบปัยหาความยากจน จึงได้ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ จ.ชลบุรี พร้อมประกอบอาชีพ ทำซาลาเปา ด้วยการหาบเร่ที่มีเอกลักษณ์คือความอร่อย แป้งนุ่ม กินแล้วไม่ติดฟัน 

เป็นสูตรที่สืบทอดมากว่าร้อยปี แล้วสืบทอดสูตรให้แก่ ก๋งกิมอู แซ่คู และส่งต่อให้ คุณแม่ แววตา ทัศนศร ยึดเป็นอาชีพ ต่อมาเมื่อถึงรุ่นลูกชาย คุณศุภวิชญ์ ทัศนศร จึงได้ตั้งชื่อเป็น "เปา เหล่า กง"
เปาเหล่ากง