3.7K
21
twitter
google plus
3 min
15 มีนาคม 2560
4 ปัจจัยควรซื้อแฟรนไชส์ดีกว่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง 

 
 
หลายคนมองว่า การลงทุนควักเงินในกระเป๋าของตัวเอง ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จมาประกอบธุรกิจ ล้วนแต่มีเหตุผลที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเจ้านายของตัวเอง ไม่ต้องขึ้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใคร มีความเป็นอิสรเสรี มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจก็มีสูง 
 
จึงไม่ใช้เรื่องแปลก ที่ในยุคนี้คนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ได้หันมาลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จกันมากขึ้น เพราะความพิเศษของแฟรนไชส์ คือ ความร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน สามารถขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com ขอนำเสนอ 4 ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้ที่อยากเป็นผู้ประกอบการ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ หันมาเลือกลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Entrepreneur.com มาดูพร้อมๆ กันเลยว่า จะมีเหตุผลสำคัญอะไรบ้าง ที่ทำให้เราต้องเลือกลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ แทนการเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวเอง    

1.ความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างดำเนินธุรกิจ 

 
ระบบของแฟรนไชส์เป็นการสร้างความร่วมมือของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี นอกจากจะใช้แบรนด์ร่วมกัน แฟรนไชส์ซอร์ยังให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่แฟรนไชส์ซี เพื่อสร้างธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์เดียวกันให้มีการเจริญเติบโต โดยเจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์ จะให้ความช่วยเหลือผู้แฟรนไชส์ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  • การดำเนินการขั้นต้น บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์ จะมีพนักงานประจำคอยให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินการธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับนักธุรกิจมือใหม่ มีการอบรมขั้นตอนการทำงานจนกระทั่งเปิดร้านได้ จะทำให้เราไม่รู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาเพียงลำพัง อีกทั้ง ถ้าเจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์มีการทำการตลาดที่ดีก็จะช่วยทุ่นแรงในการโปรโมทกิจการของเราได้อีกมาก 
  • การตลาด บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์จะจัดเตรียมที่ปรึกษาทางการตลาดไว้ให้ โดยที่ปรึกษาทางการตลาดจะจัดหาเครื่องมือ หรือกลวิธีดึงดูด รับมือลูกค้าในแบบต่างๆ ให้เรา วิธีเหล่านั้นได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ที่ปรึกษายังช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายขั้นเริ่มต้น และช่วยพัฒนาแผนการตลาดในปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ 
  • การหาทำเลที่ตั้ง แฟรนไชส์ส่วนใหญ่มักมีคู่มือ และที่ปรึกษาคอยช่วยเราหาทำเล เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจและช่วยต่อรองราคาค่าที่ให้ ทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง 
  • การก่อสร้างออกแบบตกแต่ง บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์ยังช่วยเหลือ เรื่องการออกแบบร้าน หรืออาคารที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และงบประมาณภายใต้รูปแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งยังเลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ให้กับเราด้วย รวมไปถึงออกความคิดเรื่องการใช้สาธารณูปโภคที่เรามีอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นในการทำธุรกิจใหม่ 
  • การเงิน บางบริษัทแฟรนไชส์ยังช่วยเหลือผู้ซื้อแฟรนไชส์ในการเจรจากับแหล่งเงินกู้ เพราะการขอกู้ในนามบริษัท หรือในนามกลุ่มใหญ่ๆ จะช่วยให้ได้รับอนุมัติได้ง่ายกว่าการขอกู้เป็นรายบุคคล 
  • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำแฟรนไชส์ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ (Royalty Fee) เป็นรายเดือน 2 หรือ 3 เดือนตามแต่ที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งค่าธรรมเนียมอาจหมายรวมถึงการที่เจ้าของแฟรนไชส์ จะทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับเราด้วย และหากเจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์มีการทำการตลาดที่ดี ก็จะช่วยโปรโมทธุรกิจเราได้เยอะ
2.โอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจสูง


 
ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการซื้อแฟรนไชส์เลยก็ได้ เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้ว ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้ว อีกทั้งมีเทคนิค มีกระบวนการ มีระบบการทำงานที่เป็นสูตรความสำเร็จ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อซื้อมาแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมาก  
 
อีกทั้ง ยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากตลาดและผู้บริโภคมาก่อนแล้ว เงินทุนที่ใช้ลงทุนในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ก็เป็นจำนวนที่แน่นอน มีค่าแฟรนไชส์แรกเข้า มีค่าตกแต่งร้าน ค่าการตลาดรายเดือน (บางแบรนด์ก็ไม่เรียกเก็บ) 
 
แตกต่างจาการเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตัวเอง ที่มักใช้เงินเกินงบประมาณที่วางแผนเอาไว้เสมอ แม้ว่าการทำธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิในการบริหาร  รวมไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ในแต่ละเดือนเป็นจำนวนไม่น้อย 
 
แต่ก็อาจดีกว่าการที่เราต้องไปหมดเงินไปกับข้อผิดพลาดต่างๆ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยต้นเอง ซึ่งนอกจากจะเสียเงินจำนวนมากแล้ว บางครั้งยังเสียความรู้สึก และความตั้งใจด้วย หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาครับ 

3.ความเป็นอิสรภาพ  

 
การเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความเป็นอิสรเสรีให้กับการดำเนินชีวิตของตัวเอง เพราะไม่ต้องเข้าออฟฟิศให้ตรงเวลา ต้องรอรับคำสั่งจากเจ้านาย พอทำไม่ได้ตามเป้าหมายก็โดนตำหริติเตียนบ้าง 
 
ดังนั้น การเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นธุรกิจที่อยู่ในความสนใจของตลาด และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก นอกจากจะช่วยให้คุณเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น คุณยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้ซื้อมา เพียงแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาคืนทุนมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งธุรกิจ 
 
อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการบริหารเวลา จะเปิดร้านหรือไม่เปิดร้าน จ้างคนอื่นทำแทนก็ได้ ไม่ต้องกังวลในเรื่องยอดขายมากนัก ว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะได้ตามเป้าหรือไม่ เพราะเป็นธุรกิจของคุณเอง  

4.รายได้และความสุขกับการเป็นเจ้าของธุรกิจที่สำเร็จ 

 
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ แบรนด์เป็นที่รู้จัก สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในวงกว้าง จะทำให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจมีความสุขกับการได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่สำเร็จ และมีความสุขกับรายได้ที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ที่เราควรซื้อ ต้องเป็นธุรกิจหรือกิจการที่ตลาดหรือผู้บริโภคนิยม เช่น หากใครได้เป็นเจ้าของ 7-11 KFC ก็น่าจะมีความสุขกับธุรกิจอย่างแน่นอน เพียงแต่นั่งรอวันเวลาคืนทุน และประสบความสำเร็จในระยะยาวเท่านั้น  
 
ผู้เลือกซื้อแฟรนไชส์ส่วนมาก มักเลือกจากชื่อเสียงและความสำเร็จของแบรนด์ที่ต้องการจะเป็นผู้รับสิทธิ์ (Franchisee) ด้วยเพราะเครื่องหมายการค้า ที่จะได้รับสิทธิ์ได้มาถือเป็นเครื่องรับประกันความน่าเชื่อถือ คุณภาพ มาตรฐาน และความพอใจที่ผู้บริโภคทั้งหลายได้พิสูจน์มาแล้ว

ทำให้ผู้รับสิทธิ์ไม่ต้องเสียเวลาสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ไม่ต้องลงทุนทำการตลาดใหม่แต่ต้น ซึ่งไม่เหมือนการสร้างแบรนด์เอง ที่อาจต้องใช้เวลาหลายต่อหลายปี กว่าจะเป็นที่รู้จัก
 
ได้เห็นแล้ว 4 ปัจจัยที่ทำให้คุณต้องเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจ มีอะไรบ้าง ใครที่อยากมีรายได้ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ก็ลองมองธุรกิจแฟรนไชส์ดีๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เลือกแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ แล้วคุณก็จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความสุข ไม่ต้องเสี่ยงและเหนื่อยในการสร้างธุรกิจให้ติดตลาดด้วยตัวเอง 
 
ใครที่สนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถเข้ามาดูแบรนด์แฟรนไชส์ หลากหลายประเภท แยกเป็นหมวดหมู่ธุรกิจ เป็นแฟรนไชส์ที่กำลังนิยม ได้ที่ goo.gl/dFNExn 
 

Franchise Tips
  1. ความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างดำเนินธุรกิจ 
  2. โอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจสูง
  3. ความเป็นอิสรภาพ  
  4. รายได้และความสุขกับการเป็นเจ้าของธุรกิจที่สำเร็จ 
อ้างอิงข้อมูลจาก goo.gl/MbBekO 
Top 10 Popular Articles
152,839 ครั้ง
สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้อะไรบ้าง...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
114,594 ครั้ง
แฟรนไชส์ คืออะไร?
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
68,568 ครั้ง
ขั้นตอนการสร้างแฟรนไชส์ (ชัดๆ)...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
36,097 ครั้ง
วิธีการสร้างและบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ประสบค...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
36,008 ครั้ง
ประเภทของแฟรนไชส์ มีอะไรบ้าง?...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
Articles Type
บทความ SMEs 1,607 
บทความแฟรนไชส์ 857 
บทความค้าขาย 635 
บทความสร้างอาชีพ 184 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
Popular Articles Read more
5 แฟรนไชส์ค้าปลีกรวยเร็ว ใครๆก็ต้องการ
10,852
8 แฟรนไชส์กำไรดี ที่ทำให้เราเป็นเจ้านายตัวเองได้
6,677
8 แฟรนไชส์เบเกอรี่มาแรง เปิดที่ไหนรวยที่นั่น
6,333
New Articles
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.