UPDATE
2.5K
25
twitter
google plus
2 min
20 มีนาคม 2560
เครดิตบูโร! รู้จักให้ดี เพื่อความสบายใจในการขอสินเชื่อ

 
น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ใครหลายคนเคยได้ยินและรู้จักกับคำว่าบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินให้กับสถาบันการเงินต่างๆ

แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเครดิตบูโร หลายต่อหลายครั้งที่ขอสินเชื่อไม่ผ่านก็โทษว่าเป็นความผิดของ เครดิตบูโร ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเลยแม้แต่น้อย
 

ในฐานะที่ www.ThaiFranchiseCenter.com ก็อยู่ในแวดวงของธุรกิจเช่นกันเราจึงนำข้อมูลความจริงอ้างอิงจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมาทำให้ทุกคนเข้าใจคำว่าเครดิตบูโรที่ถูกต้องชัดเจนแบบแท้จริง
 
เครดิตบูโร(Credit Bureau) กับระบบการเงินไทย

 
 
ในปี 2545 ได้มีการตรา พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 โดยมีเหตุผลเพื่อให้การกู้ยืมหรือการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินนั้นได้มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างเพียงพอ

ซึ่งการปล่อยสินเชื่อโดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วนที่ผ่านมานั้นก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงของสถาบันการเงินนั้นรวมถึงระบบของสถาบันการเงินโดยรวม

นอกจากนี้การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในขณะนั้นยังไม่มีกฏหมายเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำธุรกรรมข้อมูลเครดิต รวมทั้งยังไม่มีกฏหมายคุ้มครองประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
และในปี 2548 มีการควบรวมกิจการของบริษัทข้อมูลเครดิตทั้ง 2 แห่งและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ National Credit Bureau  ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 เพื่อให้ข้อมูลเกิดการรวมศูนย์ ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนและนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบกรณีมีบริษัทข้อมูลเครดิตหลายแห่ง
 
หน้าที่สำคัญของเครดิตบูโร 
 


หลายคนมีความเข้าใจว่าสาเหตุที่สถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อให้เนื่องจากทางเครดิตบูโรขึ้นบัญชีดำหรือที่รู้จักันในนามว่า “Blacklist” แต่ในความเป็นจริงนั้นหน้าที่ของเครดิตบูโรคือการจัดเก็บรักษาและรวบรวมประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าจากสถาบันการเงินตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งมาให้เท่านั้น

และเมื่อเราได้ทำการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินและไม่ได้รับการอนุมัตินั้นอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการเช่น เรามีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด หรือข้อมูลที่ปรากฏในเครดิตบูโรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ขอกู้ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่เรามีประวัติการชำระหนี้ไม่ดีหรือมีการผิดชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่นนั่นเอง
 
ด้วยเหตุนี้ทางเครดิตบูโรจึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิ์อำนาจในการอนุมัติหรือเข้าร่วมการตัดสินใจในเรื่องการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่อย่างใดซึ่งหากมีใครที่กล่าวอ้างในเรื่องที่เป็นเท็จเหล่านี้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ 0-2643-1250
 
หากประวัติเครดิตไม่ดีควรทำอย่างไร

 
1.ติดต่อสถาบันการเงิน
 
การติดต่อกับสถาบันการเงินที่เคยเป็นหนี้นั้นเพื่อชำระหนี้ที่ค้างให้เสร็จสิ้นแต่หากมีหนี้คงค้างจำนวนมากควรเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป
 
2.เริ่มการสร้างประวัติสินเชื่อใหม่
 
การสร้างประวัติสินเชื่อใหม่นั้นต้องเริ่มจากการสร้างวินัยที่ดีในการชำระหนี้ให้ตรงเวลา ไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก เนื่องจากทุกความเคลื่อนไหวในการชำระหนี้ของเรานั้นจะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลทั้งหมด
 
5 เหตุผลทำไมเราต้องไปตรวจเครดิตบูโรรายงานของเครดิตบูโรนั้นถือเป็นความลับเฉพาะที่คนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องไม่อาจล่วงรู้ข้อมูลได้และเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนการขอสินเชื่อหรือขออมุมัติเงินในการกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือทำธุรกิจควรขอตรวจเครดิตบูโรซึ่งก็มีเหตุผลสำคัญ5ประการที่ควรรู้
  1. ถือเป็นการเตรียมตัวก่อนไปขอสินเชื่อกับทางธนาคารดังคำว่ารู้เราก่อนไปหาเขาก็จะทำให้เราดำเนินการในเรื่องการขอสินเชื่อได้อย่างสบายใจขึ้น
  2. ถือเป็นการตรวจและป้องกันตัวเองไม่ให้มีหนี้งอกหรือหนี้ที่ไม่ใช่ของเราด้วย
  3. เป็นการสร้างความมั่นใจว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่ ซึ่งถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องเราสามารถขอแก้ไขได้ทันท่วงที
  4. เป็นการเช็คสถานะตัวเองว่าเมื่อชำระหนี้ที่ค้างหมดไปแล้ว มีสถานการณ์ปิดบัญชียอดหนี้เป็นศูนย์เรียบร้อย
  5. เป็นการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล เช่นชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง
ไขข้อข้องใจทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน


เราอาจเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้กันมาบ้างสำหรับบางคนที่บอกว่าให้ข้อมูลไปครบถ้วนแล้ว ประวัติหนี้เสียก็ไม่มี แต่ทั้งนี้การขออนุมัติสินเชื่อที่ไม่ผ่านนั้นอาจมีเหตุผลมาจากหลายประการ

เช่น นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการแต่ละแห่งที่ไม่เหมือนกัน  หรือภาระหนี้ที่มีอยู่และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อก็มีส่วนสำคัญ แม้กระทั่งประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาหรือโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อยก็เป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจของสถาบันการเงินได้เช่นกัน
 
แต่ทั้งนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้สถาบันการเงินนั้นต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องจัดส่งลงทะเบียนไปให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับทราบด้วย
 
และสำหรับใครที่แก้ปัญหาแบล็คลิสต์เป็นที่เรียบร้อยและอยากเริ่มต้นการลงทุนสร้างกำไรให้แบบไม่ต้องมีหนี้สินกันอีกขอแนะนำการทำธุรกิจในย่านทำเลทองที่เรามีให้เลือกทำธุรกิจได้ตามความเหมาะสม

ดูรายละเอียด goo.gl/MoX2vF
 
Top Share on Facebook
Youtuber เกาหลีหัวใจไทย “คิวเท ซิม” ดังได้เพร...
บทความ SMEs | การเริ่มต้นธุรกิจใหม่
Ball2B ช่อง Youtube สาย Effect เปิดตัว 1 ปียอ...
บทความ SMEs | การเริ่มต้นธุรกิจใหม่
ดังข้ามคืน!! ส.วาไรตี้ Youtuber สายฮา ยอดคนดู...
บทความ SMEs | การเริ่มต้นธุรกิจใหม่
Ketchup Jo ช่องยูทูปสายครีเอท! สร้างกระแสคนฮิ...
บทความ SMEs | การเริ่มต้นธุรกิจใหม่
มีเงินเหลือ 1,000 ทำอะไรได้บ้าง!...
บทความ SMEs | การเริ่มต้นธุรกิจใหม่
Top 10 Popular Articles
12,724 ครั้ง
คุณรู้จัก เช็ค ดีพอหรือไม่?...
บทความ SMEs | การเงิน บัญชี ภาษี
10,365 ครั้ง
ทางออก SME กับปัญหาหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ไม่เ...
บทความ SMEs | การเงิน บัญชี ภาษี
8,810 ครั้ง
เทคนิคการกู้เงินของ SMEs...
บทความ SMEs | การเงิน บัญชี ภาษี
6,006 ครั้ง
5 วิธีคุมกระแสเงินสด ทำยังไง?...
บทความ SMEs | การเงิน บัญชี ภาษี
6,002 ครั้ง
มีเงิน 10,000 เอาไปทำอะไรได้บ้าง ...
บทความ SMEs | การเงิน บัญชี ภาษี
Articles Type
บทความ SMEs 1,547 
บทความแฟรนไชส์ 824 
บทความค้าขาย 613 
บทความสร้างอาชีพ 183 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
Popular Articles Read more
Ketchup Jo ช่องยูทูปสายครีเอท! สร้างกระแสคนฮิตด้..
4,824
5 วิธีลงทุนใช้เงินต่อเงิน แบบไม่เจ๊ง ไม่เจ็บตัว
4,488
9 อาชีพเกิดใหม่ตามเทรนด์โลกยุค 4.0
3,420
New Articles
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.