หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
8.4K
5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
SMEs
องค์กร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 
Organization CentralPlaza Chiangrai
รายละเอียด โครงการตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในการขยายตัวด้านจำนวนประชากรและกำลัง ซื้อในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการเติบโตของธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวซึ่งสอดรับกับนโยบายจากภาค รัฐที่ส่งเสริมให้ภาคเหนือเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญตามโครงการความร่วมมือทาง เศรษฐกิจระหว่าง 4 ประเทศที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ อันได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และประเทศไทยรวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นประตูการค้าสู่กลุ่ม ประเทศในลุ่มแม่นํ้าโขงตอนบน

ที่ตั้ง 99/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 052-020999
โทรสาร -
อีเมล์ prom.cr@cpn.co.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/CentralPlaza_th
Facebook 
www.facebook.com/CentralPlazaChiangraiFanpage/
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,374 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด