Date 13/02/2561

 ThaiFranchiseCenter.com ลงนิตยสารตั้งตัว นิตยสารแจกฟรีสำหรับคนอยากลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

Date 14/06/2560

ThaiFranchiseCenter.com ลงนิตยสารตั้งตัว (นิตยสารแนะนำอาชีพ เพิ่มความรวย) ปีที่ 13 ฉบับ 150 ประจำเดือนมิถุนายน 2560