หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
39K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R12เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 
 File size : 0.455 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(708)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.