หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร 
5.0K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
หนุ่มสาวทัวร์ บริษัทนําเที่ยวชื่อไทยๆย้อนสมัยนิดๆอาจไม่เป็นที่คุ้นหูหรือรู้จักกันมากนักในหมู่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่แต่เป็นบริษัททัวร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยมาอย่างยาวนาน
 File size : 0.227 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(851)
การร วมกลุ่มประชาคมอาเซียน ( ASEAN Economic Community) หรือ AEC ซึ่งเป็นการเปิดเสรีด้านการค้า และการผลิตมีจุดมุ่งหมายทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักและธุรกิจการโรงแรม

 File size : 0.317 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(969)
ในภาพรวมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้ม เติบโตต่อเนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น แต่การแข่งขันก็รุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นกันจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

 File size : 0.284 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,289)
การท่องเที่ยวของประเทศไทยเดินมาถูกทิศถูกทางแล้วหรือไม่และจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

 File size : 0.691 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(771)
ปัจจุบันมีโรงแรมหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคเลือกพัก ผู้ที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจโรงแรมหรือที่พักก็เช่นกัน 

 File size : 0.578 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(887)
จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดซึ่งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญต่างๆ 
 File size : 0.448 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(784)
ไมซ์ (MICE) คือ อุตสาหกรรมการจัดประชุม(Meeting) เป็นการจัดประชุมของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดยอาจจะมีผู้เข้าร่วมประชุม

 File size : 0.346 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(2,950)
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กําลังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

 File size : 0.259 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(805)
การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีความตื่นตัว แต่เป็นความตื่นตัวที่มีอยู่ทั่วโลกสําหรับประเทศไทย 

 File size : 0.455 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(795)
เนื่องจากในโลกแห่งเทคโนโลยีอย่างเช่นในปัจจุบันนี้คง ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนจํานวนมากนิยมทําธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ ที่เรียกว่า Online 

 File size : 0.311 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,996)
ปัจจุบันนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะผู้คนส่วนใหญ่ต้องการหากิจกรรมที่ไม่ซ้ำซากจําเจ มีความท้าทายและความตื่นเต้น

 File size : 0.47 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(791)