หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
515K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ให้บริการการก่อสร้างขนาดเล็ก  การซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร  งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบไฟฟ้า  เป็นต้น
 File size : 0.065 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,427)
 ปัจจุบันร้านตัดผมให้บริการตัดผมและเสริมสวยทั้งบุรุษและสตรีครอบคลุมถึงการออกแบบผม ตัดผม สระผม ซอยผม ย้อมผม และการเสริมสวยอื่นๆ โดยเน้นการตกแต่งร้านเข้ากับสมัยนิยม
 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,883)
  ร้านที่ขายอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง  โดยจำหน่ายอาหารและ เครื่องดื่ม ในลักษณะให้บริการที่ร้าน และ ปรุงสำเร็จนำกลับไปรับประทานที่บ้าน
 File size : 0.068 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(5,336)
 ให้บริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องจักรขนาดกำลังไม่เกิน 10 แรงม้า สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารหนังสือ ใบปลิว แผ่นพับ โบชัวร์ โปสเตอร์ ใบเสร็จ กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย และ งานพิมพ์การ์ด นามบัตรโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาและหรือธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
 File size : 0.068 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,796)
 ธุรกิจสอนการใช้คอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการสอนวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่การเปิด-ปิดเครื่องให้ถูกวิธี การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้คีย์บอร์ด การใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,218)
ในปัจจุบัน ผู้อ่านหนังสือได้เพิ่มจํานวนขึ้นจากเดิม ส่วนใหญ่ การอ่านหนังสือมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาความรู้ และความบันเทิงใส่ตัว ดังนั้น หนังสือจึงต้องประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่ให้ประโยชน์ รวมถึงลักษณะรูปเล่มที่ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน
 File size : 0.447 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,279)
“Love me Love my dog” เป็นคํากล่าวที่ยืนยันถึงความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างคนรักสุนัขกับสุนัขตัวโปรดของเขา จึงไม่แปลกใจที่ผู้เป็นเจ้าของสุนัขจะดูแลเอาใจใส่สุนัขตัวโปรดในเรื่องอาหารการกิน
 File size : 1.272 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,810)
ปัจจุบัน ปัญหาเมื่อยขบ อาการปวดตามร่างกาย หรืออาการเครียด มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนโดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น สาเหตุมาจากหลายปัจจัย
 File size : 0.318 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,971)
น้ำผลไม้เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลผลิตผลไม้สดมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด
 File size : 0.101 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,154)
บะหมี่ผสมใยอาหารคือการนําเอาบะหมี่ที่ทําจากแป้งสาลีทั่วไปมาเพิ่มคุณค้าทางอาหารโดยการเติมผักบางอย่างผสมลงไปในเส้นบะหมี่
 File size : 0.16 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,298)
บัลลาสต์ อิเล็คทรอนิกส์เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มการใช้งานเพื่อเข้ามาทดแทนบัลลาสต์ชนิดขดลวด เนื่องจากบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์สามารถประหยัดพลังงาน โดยช่วยประหยัดไฟได้ถึง 10 วัตต์ ต่อหลอด
 File size : 0.562 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,220)
ปลาร้าแปรรูปในลักษณะผงหรือเป็นก้อน เพื่อให้ง่ายต้อการใช้ปรุงอาหาร การขนส่งและเพื่อขยายการบริโภคในกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่คุ้นเคยกับการบริโภคปลาร้าสด
 File size : 0.162 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,512)
เนื่องจากประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกของประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่สามารถเพาะปลูกพืชผักและผลไม้นานาชนิดและมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก
 File size : 0.095 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(3,042)
อุตสาหกรรมพลาสติกมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลายประเภท
 File size : 0.083 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,791)
ผลิตภัณฑ์ผัก/ผลไม้แผ่นกรอบเป็นการแปรรูปผัก/ผลไม้ อีกวิธีการหนึ่งในฤดูกาลที่มีผลผลิตทางการเกษตรออกมาสู่ตลาดค่อนข้างมาก และผู้ประกอบการต้องการสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับผลผลิต
 File size : 0.269 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,702)
ไม้ยางพาราเป็นต้นไม้ที่มีการปลูกในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี โดยช่วงก่อนปี 2500 ไม้ยางพารายังไม่ได้รับความนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่มาทำเป็นลังไม้ เนื่องจากเมื่อนำไม้มาเลื่อยแล้วจะมีขุย รวมกับน้ำยางทำให้เลื่อย
 File size : 0.083 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,610)
อุตสาหกรรมพลาสติกมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก หรือ อุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลายประเภท
 File size : 0.092 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,364)
การผลิตมะนาวผงเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งซึ่งมีศักยภาพสูง เนื่องจากมะนาวเป็นอาหารหรือ สิ่งปรุงรสตัวสําคัญในอาหารไทยหลายประเภทรวมทั้งเครื่องดื่มหลายชนิด การผลิตมะนาวผงจากมะนาวที่มีอยู่อย่างมากมายเพื่อทดแทนมะนาวนอกฤดูกาลนั้น
 File size : 0.124 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,948)
ไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกทุเรียนและใยมะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทดแทนการใช้ไม้จากธรรมชาติและยังช่วยลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อมลง โดยไม้อัดที่ทําได้จากเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าวนี้มีคุณสมบัติดีเทียบเท่ากับไม้อัดที่ทําจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัสซึ่งไม้เหล่านี้นับวันก็จะมีลดน้อยลงและราคาสูงขึ้น
 File size : 0.203 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,311)
อุตสาหกรรมรองเท้าและส่วนประกอบเป็นอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากประเภทหนึ่ง โดยเป็นแหล่งรายได้และสามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก (Labour Intensive) ช่วยสร้างงานจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน
 File size : 0.108 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,148)
รองเท้าแตะพื้นยางนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับรองเท้าแตะทั่วไปเพียงแค่วัสดุที่ใช้ทํานั้นทําจากยางซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถหาได้จากภายในประเทศ ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงสวมใส่สบาย ซึ่งพื้นรองเท้ามีทั้งชนิดที่เปฃ็นยางอ่อนคือรองเท้าแตะฟองนํ้าทั่วไป และรองเท้าแตะพื้นยางแข็ง ซึ่งเป็นรองเท้าแตะที่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง
 File size : 0.318 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,501)
ไม่ว่ายุคสมัยใด หนังสือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมาตลอด หากแต่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่อัตราค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้ทุกคนต้องประหยัด ธุรกิจร้านเช่าหนังสือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่น่าจะไปได้ดีในยุคนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ
 File size : 0.091 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,980)
เนื่องจากเมืองไทยมีอากาศร้อน “น้ำแข็ง” จึงมีบทบาทที่จะช่วยคลายความร้อนได้เป็นอย่างดี การทําน้ำแข็งเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมาก เพราะสภาพอากาศในประเทศเอื้ออํานวยปัจจุบันนี้ โรงงานน้ำแข็งยังมีจํานวนน้อย
 File size : 0.488 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,734)
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยทั้งทางด้านการจ้างงาน การสร้างรายได้และเงินตราต่างประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญของประเทศมาโดยตลอด
 File size : 0.093 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(3,886)
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศประกอบด้วย อุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณี ได้แก่ การเจียระไนเพชร พลอย และอัญมณีสังเคราะห์ และอุตสาหกรรมเครื่องประดับ จะมีทั้งเครื่องประดับแท้ และเครื่องประดับอัญมณีเทียม
 File size : 0.095 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,973)
อาหารเช้าธัญชาติในอดีตอยู่ในรูปแบบของอาหารของชาวตะวันตกที่ทําจากแป้งสาลีหรือที่เรียกกันว่า Cereal ซึ่งรับประทานกับนมหรือโกโก้ ปัจจุบันอาหารเช้าธัญชาติแบบไทยๆ ได้มีการพัฒนาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นในประเทศ
 File size : 0.141 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,385)
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่สามารถจับสัตว์ทะเลได้เป็นจำนวนมากในแต่ละ ปี และมีการนำไปใช้เพื่อบริโภคในรูปแบบต่างๆ กัน ทั้งในการบริโภคสดและเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแปรรูป ประเภทต่างๆ
 File size : 0.094 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,537)
อุตสาหกรรมของชําร่วยที่ทําด้วยไม้จัดเป็นหัตถกรรมที่น่าสนใจทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีทรัพยากร
 File size : 0.188 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,216)
อุตสาหกรรมของชําร่วยและเครื่องประดับตกแต่งทําด้วยเซรามิกมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการผลิตในลักษณะงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว
 File size : 0.291 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,380)
อุปกรณ์กันมดเป็นอุปกรณ์ที่มีกลิ่นที่มีผลต้อระบบประสาทของมดและแมลง ซึ่งเมื่อวางไว้บริเวณใดๆแล้วทําให้มดและแมลงไม่มาใกล้บริเวณที่มีสารเหล่านี้อยู
 File size : 0.084 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,143)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.