หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   ชายชราสอน MBA 
6.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
9.45 น. วันที่ 24/03/49 ...เงียบสงบลงอย่างบอกไม่ถูก ไม่คาดหวังอะไร แล้วก็ไม่กลัว
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(948)
10.35 น. วันศุกร์ที่ 24/03/49 ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เขียนหนังสือเล่มใหม่ ...
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(921)
13.30 น. วันศุกร์ที่ 24/03/49 เหลืออีก 3 ชั่วโมงครึ่งก็จะถึง 5 โมงเย็น
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(922)
สวัสดีค่ะอาจารย์ชาย ดิฉันเป็นลูกศิษย์อาจารย์เมื่อ 3 ปีที่แล้วค่ะ ที่ถามคำถามบ่อยๆ นะคะ
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,015)
ดิฉันติดตามผลงานของคุณชายมาโดยตลอด ทั้งหนังสือและเว็บไซต์
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(989)
หลายวันมานี่ ผมอ่านคอลัมน์กิเลน ประลองเชิงในไทยรัฐ ...ทำให้ผมเกิดข้อฉงนในหลายๆ
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(944)
ผมเป็นบริษัทขายวัสดุก่อสร้าง ขายสินค้าให้บริษัทแห่งหนึ่งแล้วโดนเบี้ยวไม่
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(992)
หลังจากที่ได้คำปรึกษาจากท่านเลยไปซื้อหนังสือHandbookเจ้าของบริษัทมาอ่าน
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(946)
ผมขอปรึกษาเรื่องขั้นตอนการทำธุรกิจการส่งออก พวกขนมขบเคี้ยว, ผลไม้แช่อิ่ม,
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(932)
สวัสดีค่ะคุณชาย ที่คุณชายบอกว่าบริษัทจำกัดที่ไม่ใช่มหาชนสามารถมีผู้ถือหุ้นได้มากกว่า 100 คน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(965)
ขอเรียนปรึกษาเรื่องการกู้เงินจากธนาคาร เนื่องจากกำลังจะลงทุนโครงการใหม่
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(977)
สวัสดีค่ะคุณชาย ดิฉันได้พยายามติดตามอ่านหนังสือของบริษัทฯ คุณชายมาตลอดค่ะ
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(993)
ผมได้ติดตามผลงานของคุณชายมานาน มีปัญหาจะเรียนถามคุณชายดังนี้
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(992)
กระผมชื่อ ศิระภัทร ผมได้อ่านหนังสือ  "ไม่เรียน MBA แต่เก่ง" แต่เมื่ออ่านแล้วก็ยังไม่
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(982)
ผมไม่ควรซื้อของจาก SUPPLIER ต่างประเทศมาก่อน โดยให้ต่างประเทศใช้เงื่อนไข T/T
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(979)
อาจารย์ครับผมอ่านหนังสืออาจารย์หลายเล่มและใช้เป็นต้นแบบศึกษา
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(942)
กรณีที่ 1 ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่เกิดจากเงินสดในมือมากเกินไป กิจการจึงนำไปเข้า
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,007)
ตอนนี้ผมอ่านหนังสือคู่มือแก้ปัญหาการเงิน ของ อ.ชาย กิตติคุณาภรณ์ และเกิดข้อสงสัยดังนี้ครับ
 File size : 0.08 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(971)
ผมอ่านหนังสือเรื่อง การเปิดบริษัทต้องทำอะไรบ้างแล้ว แต่ผมยังไม่เข้าใจในบางเรื่อง
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(992)
ผมได้ซื้อหนังสือลุยธุรกิจ 2 เล่ม เรื่อง “เป็นได้แค่นักธุรกิจไม่พอ” กับ “เป็นได้มากกว่านักธุรกิจ”
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,054)
สวัสดีค่ะ ได้ทราบข้อมูลที่จะติดต่อมาจากหนังสือของคุณชาย เลยขอถามคำถามดังนี้นะคะ
 File size : 0.044 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(988)
ผมกำลังศึกษาเรื่อง Convertible Debenture อยู่นะครับ ไม่ทราบว่าในประเทศไทยเรามีบริษัท
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(971)
ดิฉันกำลังจะจดทะเบียนบริษัท อยากมีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ อย่างละเท่าๆ กันดังนี้
 File size : 0.025 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(968)
จากวิธีการคำนวณในหน้า 231 ของหนังสือ คู่มือแก้ปัญหาการเงิน
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,035)
บริษัทมีทรัพย์สิน 200 ล้านบาท และมีหนี้สิน 500 ล้านบาท ทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 300 ล้าน
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,015)
ในกรณีที่บริษัทจำกัดต้องการออกหุ้น Convertible Debenture น่าจะออกหุ้นประเภทนี้ได้
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(989)
สวัสดีครับคุณชาย ผมขอแนะนำตัวนิดหน่อย ผมชื่อ เชษฐ์ อายุ 25 ปี ปัจจุบันเป็น sale engineer
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(957)
สวัสดีครับ ผมเคยเข้าอบรมหลักสูตร Perfect Financial Analyst รุ่นที่ 19 ครับ

 File size : 0.023 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(920)
ผมมีเรื่องเรียนถามอาจารย์ชายดังนี้ครับ ผมเปิดบริษัทขายเหล็กเมื่อปีที่แล้ว ทำธุรกิจแบบซื้อมาขายไป
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(963)
ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือลุยธุรกิจ ชุดที่ 6 และมีความสงสัยบางประการเกี่ยวกับการลงทุน
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(994)