ขาดทุนสะสมแต่ขายหุ้นเกินกว่ามูลค่าที่กำหนดได้
Download