ความรู้ครึ่งๆ กลางๆ สร้างความเสียหายมากกว่าความไม่รู้อะไรเลย
Download