ล้างลูกหนี้เงินกู้ด้วยการเปลี่ยนรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทใหม่
Download