จะจัดการอย่างไรกับค่าหุ้น...ที่ยังเรียกชำระไม่ครบ
Download