กิจการเป็นหนี้ NPL จะเพิ่มทุนหรือขายกิจการดี?
Download