อยากทราบเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ B/E,B/G,AVAL ว่าหมายถึงอะไร จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการระดมทุนทำธุรก
Download