เงินบาทแข็งค่าทะลุ 30 บาท/ดอลลาร์ ความเสี่ยงและโอกาสสำหรับภาคธุรกิจไทย
Download