เครือข่ายวิสาหกิจยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
Download