เครือข่ายวิสาหกิจสวนผลไม้ กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และนราธิวาส
Download