เครือข่ายวิสาหกิจอาหารทะเล กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี
Download