กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะผู้ประกอบธุรกิจ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R10 (ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม)
Download