รายงานสรุปผลการเดินทางเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า ณ กรุงปักกิ่ง และ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
Download