สรุปผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติโลจิสติกส์ (ISL2013) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Download