701
ปลดล็อก วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา
ปลดล็อก วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา
ราคาปกติ 220.00 บาท พิเศษ 209.00 บาท
ซื้อสินค้า
ข้อมูลทั่วไป
ขนาด   : 190 x 254 มม.
น้ำหนัก   : 578 กรัม
วันที่ผลิต   : 8 ธันวาคม 2563

สำนักพิมพ์    อินโฟเพลส

รายละเอียด

รวบรวมและวิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 2 ในส่วนวิชาชีววิทยา แบบแบ่งแยกตามบทเรียน โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ว่าบทไหนที่ออกข้อสอบมากกว่ากัน พร้อมกับมีเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกทำโจทย์พร้อมกับทบทวนบทเรียนไปในตัว ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ สามารถจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบจริง
 
รวบรวมและวิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยาแบบแบ่งแยกตามบทเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนเนื้อหา พร้อมฝึกทำข้อสอบไปพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยให้จำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
 
 
ผู้เขียน : พรรณพรณ์ ฤกษ์เฉลิม (พี่มุ่ย)
จำนวน : 236 หน้า

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
(ฝ่ายร้านหนังสือออนไลน์)

หนังสืออื่นๆในหมวดนี้