583
ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++
ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++
ราคาปกติ 280.00 บาท พิเศษ 266.00 บาท
ซื้อสินค้า
ข้อมูลทั่วไป
ขนาด   : 190.50 x 254 มม.
น้ำหนัก   : 854 กรัม
วันที่ผลิต   : 8 ธันวาคม 2563

สำนักพิมพ์    อินโฟเพลส

รายละเอียด

รวมแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบ TU-GET ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น 
 
ทั้งในส่วน Grammar เจาะลึก Sentence Completion และ Error Identification และในส่วน Reading พร้อมเจาะลึกข้อสอบ Short Passages Long Passages โดยมีคำศัพท์อธิบายและวิเคราะห์ขั้นตอนในการทำข้อสอบ รวมข้อสอบ TU-GET พร้อมเฉลย อธิบายสรุปความจากเนื้อเรื่อง และเทคนิคต่างๆที่ได้ทำและเรียนรู้จากแนวข้อสอบเล่มนี้เพื่อให้ได้คะแนนในระดับที่สูง
 
ลักษณะพิเศษของแนวข้อสอบเล่มนี้
 • แนวข้อสอบที่จะช่วยเพิ่มคะแนนส่วน TU-GET Grammar ให้สูงขึ้น
 • เฉลยแนวข้อสอบพร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ TU-GET Grammar โดยละเอียด
 • แนวข้อสอบที่จะช่วยเจาะลึกข้อสอบในส่วน Sentence Completion และ Error Identification
 • TU-GET Reading Overview โครงสร้างของส่วนการอ่าน
 • TU-GET Reading Review-Practice Test
 • กลยุทธ์การอ่านเพื่อเตรียมสอบ TU-GET (Passage Reading Strategies)
 • การอ่านแบบ Skim และ Scan
 • การอ่านโดยใช้ศัพท์ (Vocabulary)
 • การอ่านโดยใช้หลักไวยากรณ์ (Grammar)
 • การอ่านโดยใช้บริบทรอบข้าง (Contextual Reading)
 • รวมข้อสอบส่วนการอ่านภาษาอังกฤษ TU-GET
 • Word Usage Supplement และเทคนิคต่างๆ ที่จะพบได้ในแนวข้อสอบและเฉลยที่พร้อมแนะแนวทางลัดสู่การพิชิตข้อสอบให้ได้คะแนนในระดับสูง
 
ผู้เขียน : อวิกา คูหาสวัสดิ์ และกองบรรณาธิการ Think Beyond Genius
จำนวน : 304 หน้า

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
(ฝ่ายร้านหนังสือออนไลน์)

หนังสืออื่นๆในหมวดนี้