657
เตรียมสอบเข้ม เข้าม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบเข้ม เข้าม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100
ราคาปกติ 250.00 บาท พิเศษ 238.00 บาท
ซื้อสินค้า
ข้อมูลทั่วไป
ขนาด   : 190.50 x 254 มม.
น้ำหนัก   : 968 กรัม
วันที่ผลิต   : 7 เมษายน 2564

สำนักพิมพ์    อินโฟเพลส

รายละเอียด

คณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ สาขาวิชา แก่นแท้ของคณิตศาสตร์นั้นต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ โดยความพยายามในการฝึกฝนทำข้อสอบในแต่ละวันก็สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้ ในขณะเดียวกัน การเรียนวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่างๆ เข้าด้วยกัน
 
วิชาที่ว่าด้วยหลักภาษาอย่าง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้การท่องจำเพื่อใช้เข้าห้องสอบ แต่อย่าลืมว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่เราใช้พูดทุกวัน ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลา ส่วนภาษาอังกฤษเราก็สามารถพบได้ทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ สุดท้ายวิชาสังคมศึกษา วิชาที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตประจำวันรอบตัวเรา ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
 
หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำหรับเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ข้อสอบถูกแบ่งเป็น 6 ชุด ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทำข้อสอบได้เต็มที่ อีกทั้งแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริงจึงช่วยให้นักเรียนจับเวลาเพื่อเตรียมสอบจริง พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันไปได้ด้วย
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
  1. ฝึกทำแนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ และสังคม เตรียมสอบเข้าโรงเรียนดังอย่างมั่นใจ
  2. แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา จำนวนข้อสอบเหมือนสอบจริง สามารถจับเวลาเหมือนทำในห้องสอบจริงๆ
  3. เฉลยข้อสอบอย่างละเอียด สามารถใช้อ่านทบทวนข้อผิดพลาด ช่วยให้นักเรียนทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น
 
ผู้เขียน : ดร.ขวัญศิริ ศิริมังคลา,ดร.ภาวิณี รัตนคอน,มิ่งขวัญ เหล่าบุศณ์อนันต์,พรรณณิดา วาสกุล
จำนวน : 288 หน้า 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
(ฝ่ายร้านหนังสือออนไลน์)

หนังสืออื่นๆในหมวดนี้