หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนจองบูธ
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจจองบูธ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
จองบูธ
รายชื่อผู้ จองบูธ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล งานแสดงสินค้า วันจองพื้นที่บูธ สถานะ
26569
พัชรีลักษณ์xxx
3 มกราคม 2559
ส่งข้อมูล
26568
พัชรีลักษณ์xxx
3 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26442
ลลิลดาxxx
17 ธันวาคม 2558
ส่งข้อมูล
26352
แอนนี่xxx
8 ธันวาคม 2558
ส่งข้อมูล
26179
มนัสนันท์xxx
21 พฤศจิกายน 2558
ส่งข้อมูล
26160
สุนัฏฐา บัวบานxxx
19 พฤศจิกายน 2558
ส่งข้อมูล
26575
ขวัญชัยxxx
4 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26531
น.ส สุภัทรา ผนึกทองxxx
29 ธันวาคม 2558
ส่งข้อมูล
26504
ต่ายxxx
26 ธันวาคม 2558
ส่งข้อมูล
26365
ยิ่งลักษณ์ เจียมทองxxx
8 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26320
อิสรีย์xxx
4 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26181
มนัสนันท์xxx
21 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
25949
ภัทรินทร์xxx
5 พฤศจิกายน 2558
ส่งข้อมูล
25947
คุณวิศรุตน์xxx
5 พฤศจิกายน 2558
ส่งข้อมูล
26628
หนึ่งฤทัย นวกูลxxx
6 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26624
อาริษาxxx
6 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26617
นิพัชราพรxxx
6 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26606
ยุทธนา ตรัวกูลxxx
5 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26599
ณัฐพล เลิศจิตตานุภาพxxx
5 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26579
อุ้ยxxx
4 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26577
ภาดาท์ xxx
4 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26571
ชลธิชาxxx
3 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26565
ยิ้มxxx
3 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26499
อั๋นxxx
25 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26629
เปxxx
6 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26596
asmapun na sxxx
5 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26561
น.ส. วรินทรา นิ่มนวลxxx
3 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26556
นางสาว พรสุดา สิงห์ดีxxx
3 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26546
ปิยะพงษ์xxx
1 มกราคม 2559
รอตรวจสอบ
26539
ลลิลดาxxx
30 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26533
น.ส สุภัทรา ผนึกทองxxx
29 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26523
ลีxxx
28 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26506
ปุณยนุชxxx
27 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26494
โรxxx
24 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26480
กิตติโชติ ไชยวงศ์xxx
22 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26440
พัทธ์ธิดา เพชรศรxxx
17 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26432
ฐิรดี xxx
16 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26429
นรเสฏฐ์ ชัยอริยพงษ์xxx
15 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26379
กัมพลxxx
9 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26347
Isda Tangxxx
7 ธันวาคม 2558
รอตรวจสอบ
26271
อนาริสา อักขะราสาxxx
28 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
26264
คุณแนนxxx
28 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
26186
ดิษลัลล์ญา พิชยวราพงศ์xxx
21 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
26150
เกศศินี จันทร์กระจ่างxxx
18 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
26088
วรรณรัตน์ ขวัญเมืองxxx
16 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
26024
ธีรวิญญ์ ธูปพลทัพxxx
10 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
25972
ทวนทองxxx
6 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
25962
ทวนทองxxx
6 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
25961
ทวนทองxxx
6 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
25960
ทวนทองxxx
6 พฤศจิกายน 2558
รอตรวจสอบ
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด70 
  งานแสดงสินค้าไทย39 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก31 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
  ภาคกลาง 37
  ภาคตะวันออก 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,733,388
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,454
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,251
  จำนวนสมาชิก41,265
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 37
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10