หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนจองบูธ
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจจองบูธ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
จองบูธ
รายชื่อผู้จองบูธ
งาน Bangkok Beauty Show 2022
วันที่เริ่มงาน 15 ธันวาคม 2565
รายชื่อผู้ จองบูธ
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร E-mail สถานะ
38552
โจอันxxx
08114xxx
tadthxxx
ส่งข้อมูล
38574
อังสนา อายุเคนxxx
08103xxx
Assafxxx
ส่งข้อมูล
38542
อังคณา จรรยาสวัสดิ์xxx
09054xxx
Interxxx
ส่งข้อมูล
38471
สุทิศาxxx
06149xxx
sangsxxx
ส่งข้อมูล
38707
วิยุวรรณ กอบัวxxx
06556xxx
wiyuwxxx
ส่งข้อมูล
38706
วัชราพร วิไลเมธานันท์xxx
08149xxx
itim1xxx
ส่งข้อมูล
38677
รุ่โรจน์xxx
08042xxx
load_xxx
ส่งข้อมูล
38598
มินิทxxx
09105xxx
Minutxxx
ส่งข้อมูล
38514
มาริษาxxx
08190xxx
ammiexxx
ส่งข้อมูล
38705
ภูมิxxx
09313xxx
Absolxxx
ส่งข้อมูล
38612
พศิน xxx
06559xxx
aristxxx
ส่งข้อมูล
38678
พรพิมลxxx
06455xxx
Eim_mxxx
ส่งข้อมูล
38742
ธิดารัชต์ จารนัยxxx
09852xxx
Thidaxxx
ส่งข้อมูล
38512
ณัฐชานันท์ xxx
09099xxx
nutchxxx
ส่งข้อมูล
38524
ณัฏฐ์ษราxxx
06365xxx
nuthzxxx
ส่งข้อมูล
38709
จิรวรรณ นันทะกาลxxx
09363xxx
Jirawxxx
ส่งข้อมูล
38732
จิรภัทร จินตนะกุลxxx
09682xxx
majirxxx
ส่งข้อมูล
38601
จิรนันท์xxx
08077xxx
jnapkxxx
ส่งข้อมูล
38499
Nutxxx
08161xxx
nuta@xxx
ส่งข้อมูล
38624
Alixxx
09542xxx
alicoxxx
ส่งข้อมูล
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด76 
  งานแสดงสินค้าไทย45 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก31 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
  ภาคกลาง 43
  ภาคตะวันออก 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,732,869
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,454
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,251
  จำนวนสมาชิก41,265
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 43
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10