หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนจองบูธ
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจจองบูธ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
จองบูธ
รายชื่อผู้จองบูธ
งาน BIG + BIH April 2016
วันที่เริ่มงาน 19 เมษายน 2559
รายชื่อผู้ จองบูธ
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร E-mail สถานะ
27976
วิชุดาxxx
09188xxx
Toontxxx
รอตรวจสอบ
27952
sunisa Siripxxx
08636xxx
parnyxxx
รอตรวจสอบ
27795
นิชานันท์ปัญญาxxx
08548xxx
nishaxxx
รอตรวจสอบ
27771
ธนาทร มานะอุดมกุลxxx
08142xxx
pe_prxxx
รอตรวจสอบ
27742
Jetsada Kunxxx
09635xxx
jade.xxx
รอตรวจสอบ
27718
Jetsada Kunxxx
09635xxx
jade.xxx
รอตรวจสอบ
27563
เจมจิราxxx
09386xxx
jems.xxx
รอตรวจสอบ
27462
กิ๊กxxx
09257xxx
wawwaxxx
รอตรวจสอบ
27366
Orxxx
08977xxx
orawaxxx
รอตรวจสอบ
27266
ณัฐชญา xxx
08565xxx
iworkxxx
รอตรวจสอบ
26695
คุณราชันย์ ศศิรัชพรชัยxxx
08182xxx
rachaxxx
รอตรวจสอบ
26667
อิศราxxx
09852xxx
Issarxxx
รอตรวจสอบ
26631
อิศราxxx
09852xxx
issarxxx
รอตรวจสอบ
26567
หทัยชนก ชูช่วยxxx
09263xxx
hataixxx
รอตรวจสอบ
26425
วรรณวิภา นวลสกุลxxx
08628xxx
wanwixxx
รอตรวจสอบ
26417
ธัญยพรรณ มากช่วยxxx
08303xxx
thanyxxx
รอตรวจสอบ
26393
ขัติญากร ราห์มาเตียนxxx
08512xxx
bummyxxx
รอตรวจสอบ
26377
Pimsucha Saxxx
08532xxx
thanyxxx
รอตรวจสอบ
26372
จิราพร พลังอุสาห์xxx
08912xxx
imm68xxx
รอตรวจสอบ
26299
ปริญญ์ สุวรรณประทีปxxx
09713xxx
prinnxxx
รอตรวจสอบ
26298
ปริญญ์ สุวรรณประทีปxxx
09713xxx
prinnxxx
รอตรวจสอบ
26243
ชิง ลิมปิพิพัฒนากรxxx
09950xxx
crystxxx
รอตรวจสอบ
26083
ปิยาภรณ์xxx
08466xxx
paanpxxx
รอตรวจสอบ
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด67 
  งานแสดงสินค้าไทย36 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก31 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
  ภาคกลาง 33
  ภาคตะวันออก 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,715,557
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,446
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,250
  จำนวนสมาชิก41,265
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 2
ภาคกลาง 33
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10