หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนลงทะเบียนเข้างาน
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
งาน BIG + BIH April 2016
วันที่เริ่มงาน 19 เมษายน 2559
รายชื่อผู้ ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร E-mail สถานะ
28003
วิชญาดา พรรณาxxx
02792xxx
witchxxx
ส่งข้อมูล
27958
ศิริวดี วิทยาพูลxxx
08977xxx
oilinxxx
ส่งข้อมูล
27957
สุเมธ จันทร์เกษมพงษ์xxx
08181xxx
sumatxxx
ส่งข้อมูล
27950
ศศิธร วีระอาชากุลxxx
66231xxx
sasitxxx
ส่งข้อมูล
27849
อังคณา เงินทรัพย์xxx
08329xxx
sweetxxx
ส่งข้อมูล
27434
ผกาภรณ์xxx
08444xxx
visitxxx
ส่งข้อมูล
27210
โภมน กานุรักษ์xxx
08536xxx
x9322xxx
ส่งข้อมูล
26806
xxx
02582xxx
artscxxx
ส่งข้อมูล
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด67 
  งานแสดงสินค้าไทย36 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก31 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
  ภาคกลาง 33
  ภาคตะวันออก 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,715,555
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,446
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,250
  จำนวนสมาชิก41,265
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 2
ภาคกลาง 33
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10