หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนลงทะเบียนเข้างาน
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
งาน Thai Franchise & SME Expo 2019 (FSE 2019) (ปีที่13)
วันที่เริ่มงาน 28 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้ ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร E-mail สถานะ
33897
วิชิต ตังป๊อกxxx
09352xxx
chitaxxx
ส่งข้อมูล
33896
กนกวรรณ พันธุพลxxx
08322xxx
markaxxx
ส่งข้อมูล
33895
วาสินีxxx
09928xxx
wasi.xxx
ส่งข้อมูล
33894
นางสาวสมศรี กลิ่นทองxxx
08702xxx
somsrxxx
ส่งข้อมูล
33892
Chanida xxx
08918xxx
chanixxx
ส่งข้อมูล
33891
ทักษิณา โพธิ์ศรีxxx
08430xxx
mabowxxx
ส่งข้อมูล
33888
xxx
09425xxx
patsaxxx
ส่งข้อมูล
33883
นัดดานุช อิงคเวทย์xxx
08192xxx
naddaxxx
ส่งข้อมูล
33882
มณียา ครองสนั่นxxx
06416xxx
LM_Paxxx
ส่งข้อมูล
33881
ณัฐดนัย อุ่นใจxxx
08769xxx
skgifxxx
ส่งข้อมูล
33876
จิรศักดิ์xxx
08281xxx
aum.jxxx
ส่งข้อมูล
33874
PONxxx
08688xxx
pongsxxx
ส่งข้อมูล
33868
ฮัยฟะxxx
08739xxx
haifaxxx
ส่งข้อมูล
33867
ธีรพงศ์ ตุลารักษ์xxx
09214xxx
earthxxx
ส่งข้อมูล
33866
้เอมิกา ประสาโทxxx
09895xxx
amigaxxx
ส่งข้อมูล
33864
phaewrung kexxx
08180xxx
iizeixxx
ส่งข้อมูล
33863
kornpot xxx
08180xxx
ku04fxxx
ส่งข้อมูล
33862
pavxxx
08180xxx
iizeixxx
ส่งข้อมูล
33861
Khxxx
08180xxx
khanixxx
ส่งข้อมูล
33854
้เอมิกา ประสาโทxxx
09895xxx
amigaxxx
ส่งข้อมูล
33848
Kxxx
08090xxx
kamonxxx
ส่งข้อมูล
33844
พรพิมลxxx
06542xxx
yenjixxx
ส่งข้อมูล
33843
ปาณิสราxxx
06144xxx
yenjixxx
ส่งข้อมูล
33839
วิลาวัลย์xxx
08592xxx
chawaxxx
ส่งข้อมูล
33832
ประเสริฐxxx
08662xxx
่jap_xxx
ส่งข้อมูล
33818
พงศวัชร์xxx
08143xxx
Pongsxxx
ส่งข้อมูล
33759
ชนัญญา พรศักดิ์วิวัฒน์xxx
09946xxx
chanaxxx
ส่งข้อมูล
33729
Sxxx
09697xxx
studixxx
ส่งข้อมูล
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด76 
  งานแสดงสินค้าไทย45 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก31 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
  ภาคกลาง 43
  ภาคตะวันออก 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,732,082
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,454
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,251
  จำนวนสมาชิก41,265
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 43
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10