หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนลงทะเบียนเข้างาน
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2021
วันที่เริ่มงาน 10 มีนาคม 2565
รายชื่อผู้ ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร E-mail สถานะ
38153
ร.ต.ธีระชัย พันธ์ุไชยศรี รน.xxx
09188xxx
muk.nxxx
ส่งข้อมูล
38137
มะลิ รัตนมณีxxx
06569xxx
rattaxxx
ส่งข้อมูล
38136
ญาณิฐา xxx
09353xxx
่joylxxx
ส่งข้อมูล
38115
เกียรติศักดิ์ ขาวฤกษ์xxx
09297xxx
9kawlxxx
ส่งข้อมูล
38114
นงลักษณ์ เคนสุโพธิ์xxx
09091xxx
nannixxx
ส่งข้อมูล
38105
เมรียา พุฒตาลxxx
08181xxx
mayhaxxx
ส่งข้อมูล
38104
ปรียาภรณ์ เนตรหินxxx
09564xxx
preeyxxx
ส่งข้อมูล
38091
ไกรษร ศรณรงค์xxx
08189xxx
chailxxx
ส่งข้อมูล
38090
ทิพย์สุดา ศรณรงค์xxx
08919xxx
nongnxxx
ส่งข้อมูล
38089
บวรรัฐ บัวรอดxxx
08139xxx
montoxxx
ส่งข้อมูล
38067
ฐิติปาลวาส ปั้นตระกูลxxx
09151xxx
thitixxx
ส่งข้อมูล
38049
ไกรษร ศรณรงค์xxx
08189xxx
chailxxx
ส่งข้อมูล
38048
ทิพย์สุดา ศรณรงค์xxx
08919xxx
nongnxxx
ส่งข้อมูล
38047
บวรรัฐ บัวรอดxxx
08139xxx
montoxxx
ส่งข้อมูล
38033
xxx
08004xxx
tirawxxx
ส่งข้อมูล
38032
bxxx
08004xxx
benjaxxx
ส่งข้อมูล
38026
บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัดxxx
06612xxx
shirlxxx
ส่งข้อมูล
38016
ลภัสญาxxx
08228xxx
laongxxx
ส่งข้อมูล
38015
ตวิษาxxx
08228xxx
laongxxx
ส่งข้อมูล
38014
ละอองทิพย์xxx
08228xxx
laongxxx
ส่งข้อมูล
37984
ปิยะวัฒน์ คงมูลxxx
06189xxx
Piyawxxx
ส่งข้อมูล
37952
นางสุมาลี บุรกิจภาชัยxxx
06505xxx
Kratixxx
ส่งข้อมูล
37951
นายนพดล บุรกิจภาชัยxxx
06505xxx
Gingnxxx
ส่งข้อมูล
37911
วิทยา เสียงสืบชาติxxx
08145xxx
sunutxxx
ส่งข้อมูล
37910
สุณัฏฐ์ชา เสียงสืบชาติxxx
08145xxx
sunutxxx
ส่งข้อมูล
37837
์Nuchxxx
08007xxx
pook.xxx
ส่งข้อมูล
37825
ณัฐฐาพรxxx
08768xxx
meiinxxx
ส่งข้อมูล
37766
เxxx
08545xxx
ptdsnxxx
ส่งข้อมูล
37683
Sxxx
06265xxx
Sivapxxx
ส่งข้อมูล
37371
ณพิชญา xxx
09814xxx
to.sixxx
ส่งข้อมูล
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด67 
  งานแสดงสินค้าไทย36 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก31 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
  ภาคกลาง 33
  ภาคตะวันออก 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,715,555
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,446
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,250
  จำนวนสมาชิก41,265
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 2
ภาคกลาง 33
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10