หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนจองบูธ
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจจองบูธ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
จองบูธ
รายชื่อผู้จองบูธ
งาน ASEAN Retail 2023 ปีที่ 8
วันที่เริ่มงาน 13 กรกฎาคม 2566
รายชื่อผู้ จองบูธ
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร E-mail สถานะ
38994
พัชรากร สันติประสิทธิ์กุลxxx
06341xxx
tuk.pxxx
ส่งข้อมูล
38962
Kxxx
08182xxx
Tuaetxxx
ส่งข้อมูล
38952
มนัสนันท์ เก่งกาจxxx
08125xxx
mkt_hxxx
ส่งข้อมูล
38939
สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์xxx
08032xxx
yamsuxxx
ส่งข้อมูล
38932
ขวัญพร ยิงยอมxxx
06326xxx
tawatxxx
ส่งข้อมูล
38922
อาxxx
09725xxx
artpixxx
ส่งข้อมูล
38909
สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์xxx
08032xxx
yamsaxxx
ส่งข้อมูล
38906
ณชญาดา กรศิรินิชาสกุลxxx
08971xxx
Dreamxxx
ส่งข้อมูล
38900
ณัฏฐกันย์xxx
08169xxx
Salesxxx
ส่งข้อมูล
38863
นิตยาxxx
08309xxx
ks.kmxxx
ส่งข้อมูล
38849
มนัสนันท์ เก่งกาจxxx
08125xxx
mkt_hxxx
ส่งข้อมูล
38845
จีรภา พรมเกษาxxx
08094xxx
chiraxxx
ส่งข้อมูล
38831
จิรณัฏฐ์​ จัน​ทรอภินันท์​xxx
08144xxx
keng.xxx
ส่งข้อมูล
38817
ฉัตรพิไลxxx
08859xxx
Chatpxxx
ส่งข้อมูล
38808
Here is a set of my nude pics facebxxx
denwixxx
eng.dxxx
ส่งข้อมูล
38793
ผดุงเกียรติ​xxx
09299xxx
phadoxxx
ส่งข้อมูล
38774
หทัยชนก มนูญธรรมxxx
09346xxx
hataixxx
ส่งข้อมูล
38768
หทัยชนก มนูญธรรมxxx
09346xxx
hataixxx
ส่งข้อมูล
38748
ธิดารัชต์ จารนัยxxx
09852xxx
Thidaxxx
ส่งข้อมูล
38736
จิรภัทร จินตนะกุลxxx
09682xxx
majirxxx
ส่งข้อมูล
38728
วิภพรรณ เชี่ยวชาญชัยxxx
08664xxx
c.vipxxx
ส่งข้อมูล
38692
Kxxx
08166xxx
Kritsxxx
ส่งข้อมูล
38687
Kxxx
08166xxx
Kritsxxx
ส่งข้อมูล
38676
kxxx
09836xxx
kukkixxx
ส่งข้อมูล
38672
นพคุณ มณีโชติxxx
09091xxx
Innovxxx
ส่งข้อมูล
38637
บุ๋นxxx
08253xxx
info@xxx
ส่งข้อมูล
38622
สุขสรรพฺxxx
08144xxx
suksaxxx
ส่งข้อมูล
38606
จิรนันท์xxx
08077xxx
jnapkxxx
ส่งข้อมูล
38590
นภนรา เสาวภาคย์พงษ์xxx
08691xxx
tongaxxx
ส่งข้อมูล
38588
พรพรรณxxx
08342xxx
pornpxxx
ส่งข้อมูล
38570
กุสุมาลย์ เหล่ากังxxx
08262xxx
kusumxxx
ส่งข้อมูล
38565
ณัฐวุฒิ สาระวันxxx
08029xxx
up.nuxxx
ส่งข้อมูล
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด71 
  งานแสดงสินค้าไทย40 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก31 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
  ภาคกลาง 34
  ภาคตะวันออก 3
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,711,093
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,445
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,250
  จำนวนสมาชิก41,259
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 3
ภาคกลาง 34
ภาคตะวันออก 3
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10