หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนจองบูธ
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจจองบูธ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
จองบูธ
วันที่เริ่มงาน 7 กันยายน 2566
รายชื่อผู้ จองบูธ
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร E-mail สถานะ
38990
พัชรากร สันติประสิทธิ์กุลxxx
06341xxx
tuk.pxxx
ส่งข้อมูล
38987
ทัศภิญญา (เฌอ)xxx
09144xxx
ac2smxxx
ส่งข้อมูล
38984
ทวีศักดิ์xxx
08961xxx
Taveexxx
ส่งข้อมูล
38969
บุญธรรม เศวตะดุลxxx
08181xxx
Boontxxx
ส่งข้อมูล
38953
รุ่งโรจน์ สิริโปราณานนท์xxx
08973xxx
sirirxxx
ส่งข้อมูล
38943
มิณฑกานxxx
09238xxx
noon_xxx
ส่งข้อมูล
38920
อาxxx
09725xxx
artpixxx
ส่งข้อมูล
38857
สุวิชา ศิลาวุธxxx
09067xxx
Baanoxxx
ส่งข้อมูล
38853
ตังเมxxx
06610xxx
tunqmxxx
ส่งข้อมูล
38830
จิรณัฏฐ์​ จัน​ทรอภินันท์​xxx
08144xxx
keng.xxx
ส่งข้อมูล
38825
ทับทิมกานต์xxx
09246xxx
thabtxxx
ส่งข้อมูล
38818
ฉัตรพิไลxxx
08859xxx
Chatpxxx
ส่งข้อมูล
38802
กฤษตฌาพนธ์ บำรุงญาติxxx
09226xxx
krittxxx
ส่งข้อมูล
38794
ผดุงเกียรติ​xxx
09299xxx
phadoxxx
ส่งข้อมูล
38790
xxx
08815xxx
Noonnxxx
ส่งข้อมูล
38788
กุลสตรีxxx
08254xxx
Kunlaxxx
ส่งข้อมูล
38785
วีระศักดิ์. เลิศสิทธิชัยxxx
09099xxx
weeraxxx
ส่งข้อมูล
38781
ไอซ์xxx
06523xxx
yerpaxxx
ส่งข้อมูล
38763
เล็กน้อยxxx
09243xxx
kanokxxx
ส่งข้อมูล
38761
nxxx
09312xxx
mickixxx
ส่งข้อมูล
38758
พจนีย์ แช่มช้อยxxx
09906xxx
potjaxxx
ส่งข้อมูล
38757
ธารารัตน์ xxx
06495xxx
Tharaxxx
ส่งข้อมูล
38753
วริศราxxx
09510xxx
wtoomxxx
ส่งข้อมูล
38743
ธิดารัชต์ จารนัยxxx
09852xxx
Thidaxxx
ส่งข้อมูล
38733
จิรภัทร จินตนะกุลxxx
09682xxx
majirxxx
ส่งข้อมูล
38725
ศิริกันย์ยา สุวรรณเนตร์xxx
09673xxx
rousexxx
ส่งข้อมูล
38719
ณสัณห์หฤษฎ์ ปชาโชคภูริสกุลxxx
09566xxx
okkunxxx
ส่งข้อมูล
38714
จิรวรรณ นันทะกาลxxx
09363xxx
Jirawxxx
ส่งข้อมูล
38711
จิรวรรณ นันทะกาลxxx
09363xxx
Jirawxxx
ส่งข้อมูล
38710
จิรวรรณ นันทะกาลxxx
09363xxx
Jirawxxx
ส่งข้อมูล
38708
ธีรเดชxxx
08603xxx
teradxxx
ส่งข้อมูล
38700
นมัสวินxxx
06269xxx
win80xxx
ส่งข้อมูล
38699
วีรวรรณ xxx
09465xxx
w_h_yxxx
ส่งข้อมูล
38686
อัศนัย นรินรัตน์xxx
08967xxx
ake35xxx
ส่งข้อมูล
38679
บรxxx
08966xxx
borroxxx
ส่งข้อมูล
38668
นพคุณ มณีโชติxxx
09091xxx
Innovxxx
ส่งข้อมูล
38661
อภิสิทธิ์ จันรอดxxx
09335xxx
Jackaxxx
ส่งข้อมูล
38655
ธรณินทร์xxx
09725xxx
toranxxx
ส่งข้อมูล
38649
ณฐา เวียงไชยxxx
09251xxx
natthxxx
ส่งข้อมูล
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด76 
  งานแสดงสินค้าไทย45 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก31 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
  ภาคกลาง 43
  ภาคตะวันออก 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,732,134
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,454
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,251
  จำนวนสมาชิก41,265
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 43
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10