หน้าธุรกิจเหลือเชื่อ!    ในประเทศ    เปิดร้านเอง 1 ร้านต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
1.6K
18 ตุลาคม 2565

เปิดร้านเอง 1 ร้านต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
  1. เงินลงทุน
  2. ทำเลที่ตั้ง
  3. คู่แข่งขัน
  4. กลุ่มลูกค้า
  5. การจดทะเบียน
  6. การก่อสร้างและตกแต่ง
  7. แหล่งซื้อของ วัตถุดิบ
ธุรกิจเหลือเชื่อที่น่าสนใจ