หน้าธุรกิจเหลือเชื่อ!    ในประเทศ    #รีวิวหนังสือ ทะยาน คิดแบบ Startup ทำอย่างเอสเอ็มอี ...
1.7K
2 ตุลาคม 2563
#รีวิวหนังสือ ทะยาน คิดแบบ Startup ทำอย่างเอสเอ็มอี มีระบบแบบมหาชน
  1. คิดอย่าง Startup
  2. สร้างความแข็งแกร่งอย่าง SME
  3. สร้างระบบให้เป็นมหาชน
ธุรกิจเหลือเชื่อที่น่าสนใจ