หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization (36)
90K
สินค้า-บริการขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more
ลำดับเลือก ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย 089-997-6332 , 045-409-200-107,825
2.  มูลนิธิสร้างเสริมไทย 02-682-6111 ต่อ 3301 07,453
3.  มูลนิธิจีจีไอเอฟ 089-4455-92205,054
4.  คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์กรุงเทพ 02-611-197405,918
5.  มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 086311789006,144
6.  มูลนิธิพระพุทธเมตตา 081-721-524105,387
7.  มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 086-311-789005,220
8.  มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) โทร : 02-272-1552-3 07,171
9.  มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ   02-716-6070-127,731
10.  ศูนย์การเรียนรู้ล้านนาด็อก 085-0407535, 053-894774 (...26,930