หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing (68)
37K
สินค้า-บริการขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more
ลำดับเลือก ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  0-2547-5050 Call Center 157014053,792
2.  ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแทนซี่ 02-10191871503,488
3.  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  0-2564-40003025,785
4.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 0-2278-8800 9025,397
5.  หน่วยงานภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา   14021,571
6.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 02-280-4085 (40 คู่สาย)5318,570
7.  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 02-202-4414-18, 02-202-45115518,066
8.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 0-2537-8111-55416,644
9.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 02-3543171014,113
10.  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 02-507-7999, สายด่วน 11697413,555
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.