หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
4.8K
50
ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC)
SMEs
องค์กร ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC) 
รายละเอียด ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม  สำหรับจุดเริ่มต้นธุรกิจของ  SME (One  Start  Service  Center  :  OSS)  มีบริการให้คำแนะนำ  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ  โอกาสการลงทุน  การค้า  และการจัดการบริการธุรกิจแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  รวมถึงผู้สนใจลงทุนในกิจการใหม่  และนักลงทุนที่ต้องการขยายกิจการ
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2202-4426-7
โทรสาร 0-2354-1537-8
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 50 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,761 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด