หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
4.2K
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
SMEs
NEWS
องค์กร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
Organization Industrial Promotion Center Region 2
รายละเอียด
บริการให้คำปรึกษาและสนับสนุน  SME  โดยรับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง 292 หมู่ที่ 1 ถ. สายเลี่ยงเมืองสุโขทัย - นครสวรรค์ ต. บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5528 2957 -9
โทรสาร 0 5528 3021
อีเมล์ ipc2@dip.go.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,234 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด