หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
11K
2
สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ
SMEs
องค์กร สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ 
Organization BANKKOK SHIPOWNERS AND AGENTS ASSOCIATION
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 12 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-634-4046-7
โทรสาร 02-634-4048
อีเมล์ bsaa@loxinfo.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 2 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,725 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด