หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.2K
2
2
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
SMEs
องค์กร สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  
Organization THAI ASSOCIATION OF INSURANCE AND FINANCIAL ADVISORS
รายละเอียด
ยุคบุกเบิก
 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2511 ในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า “สมาคมตัวแทนขายประกัน”หรือ Underwriters Association โดยมีคุณเฉลิม ตุงคะมณี  ( บิดาของคุณดวงตา  ตุงคะมณี ) เป็นนายกสมาคมคนแรกของไทย
 
กิจกรรมในช่วงแรก  มักเป็นการพบปะสังสรรค์  แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการขายประกัน  มีการประชุมสมาชิกปีละ1 - 2  ครั้ง อาจมีการทำวารสารราย 3 เดือนบ้าง  ขึ้นกับนายกสมาคมในแต่ละสมัย  แต่ไม่มีกิจกรรมในส่วนภูมิภาค  และบทบาททางสังคมก็มีไม่มากนัก
 
นายกสมาคมในยุคบุกเบิกนี้  หากไล่เรียงชื่อแล้วจะมีดังนี้
 
1.  คุณเฉลิม        ตุงคะมณี
 
2.  คุณชยา          บุนนาค
 
3.  คุณสุพัฒน์     เลิศพนมวรรณ
 
4.  คุณบุญเลื่อน  ทองสมุทร
 
5.  คุณนพรัตน์    ฉายเหมือนวงศ์
 
ถึงแม้ในยุคแรก  กิจกรรมของสมาคมจะไม่มากมายดังปัจจุบัน  เนื่องจากจำนวนสมาชิกมีอยู่น้อย  และการติดต่อกันก็ไม่ได้สะดวกคล่องตัวดังปัจจุบัน เวลาประชุมวิชาการแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง  80-120  คน  สมาชิกที่เข้าร่วมมักจะมาจากตัวแทนบริษัทประกันชีวิตใหญ่ 2-3 ลำดับแรก
 
แต่การวางรากฐานของคณะกรรมการสมาคมในช่วงนั้นมีส่วนสำคัญในการวางหลักปักฐานให้กับสมาคมในยุคต่อมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อบังคับสมาคม  หรือการเรียกร้องให้ยกเลิกภาษีการค้าจากค่านายหน้าในปี พ.ศ. 2511  เป็นต้น

 
ที่ตั้ง 138 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ห้อง 138/32 ถนนนเรศ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ 02-631-5885
โทรสาร 02-631-6881
อีเมล์ info@thaifa.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 2 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,153 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด