หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
3.5K
4
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
SMEs
องค์กร โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน  
รายละเอียด มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไทยให้เข้าสู่ระบบการค้าสากลและสามารถสร้างสมรรถนะในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างครบวงจร
ที่ตั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2202-4546, 0-2202-4531,0-2202-4536
โทรสาร 0-2354-3227,0-2354-3426
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 4 คะแนน
มีผู้เข้าชม 3,471 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด