หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
14K
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
SMEs
องค์กร โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
รายละเอียด โครงการเสริมสร้างผู้ประกบการใหม่  เป็นการให้สนับสนุนทุกความรู้ทางธุรกิจ  ด้วยวิธีการอบรมระยะยาว  การบ่มเพาะธุรกิจ  และอนุบาลการลงทุน  ปรึกษาแนะนำ  ตลอดจนช่วยเหลือด้านการจัดหาเงินทุนจนกระทั่งธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการแข็งแรงสามารถเดินได้ด้วยตนเอง

ที่ตั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-3543171
โทรสาร -
อีเมล์ nec@dip.go.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 14,112 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด