หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
12K
5
5
สมาคมค้าข้าวไทย
SMEs
องค์กร สมาคมค้าข้าวไทย 
Organization Thai Rice Association
รายละเอียด
สมาคมค้าข้าวไทยได้ก่อตั้งมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 39 ปี โดยกลุ่มคณะกรรมการบริหารสมัยนายกสมาคมรุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกแรกเริ่มของสมาคมค้าข้าวไทย ดำเนินการเพื่อรวบรวมสมาชิกให้เกิดความสามัคคีในการเผยแพร่ข่าวสาร ช่วยเหลือสมาชิกที่เกิดปัญหากรณีพิพาท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น
 
เดิมทีสมาคมค้าข้าวไทย เริ่มก่อตั้งมีสมาชิกเพียง 30 ท่าน ทุกท่านต่างระดมความคิดเห็น บางท่านช่วยติดต่อหาสถานที่ตั้งให้ชัดเจน บางท่านก็ช่วยจัดการเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม โดยเชิญนักกฎหมายมาเป็นที่ปรึกษา สุดท้ายดำเนินการก่อตั้งจนเป็นผลสำเร็จ และมีการตั้งกฎกติกาเพื่อบังคับใช้ในสมาคม ผลงานต่อมา เมื่อสมาคมมีอำนาจการเจรจาต่อรองที่เข้มแข็ง ก็ได้เสนอยกเลิกค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บโดยไม่เป็นธรรม (ค่าเก๊กไผ่) และได้เสนอให้ซื้อขายรวมทั้งกระสอบที่บรรจุข้าวสาร เพื่อลดขั้นตอนการเรียกเก็บคืนกระสอบจนสำเร็จ
 
บัดนี้ สมาคมค้าข้าวไทยมีสมาชิกถาวรมาก ล้วนแต่เป็นสมาชิกที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในเชิงธุรกิจทั้งสิ้น สามารถบริการลูกค้าที่เป็นโรงสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มั่นคง
 
ที่ตั้ง 89 ซอยโยธา.1 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-2349187
โทรสาร 02-2373184
อีเมล์ thairiceassociation_thairice@yahoo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 12,311 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด