หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
4.3K
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
SMEs
องค์กร โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด เปิดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่  ตั้งแต่การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางกลยุทธ์การตลาด  การบริหารทางการเงิน  เป็นต้น  รวมถึงการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนนธุรกิจ  และการเสนอแผนธุรกิจรายกลุ่ม
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-5037
โทรสาร 0-2561-5037 ต่อ 16
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,317 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด