หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.1K
1
สมาคมธุรกิจเคมี
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจเคมี 
Organization CHEMICAL BUSINESS ASSOCIATION
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 889 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-673-9970
โทรสาร 02-210-0159
อีเมล์ cba@cba.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 9,107 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด