หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
15K
1
10
สมคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
SMEs
องค์กร สมคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
Organization THAI FEED MILL ASSOCIATION
รายละเอียด
จากอดีต พ.ศ. 2521 สู่ ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 รวม 34 ปี
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ก่อตั้งจากพ่อค้าวานิช รุ่นบุกเบิกวงการอาหารสัตว์ ที่มองเห็นอนาคตของประเทศไทยว่า ผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางการเกษตร จะมีอนาคตเป็นแหล่งอาหารของโลกได้ และได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ บุกบั่นไปทุกแห่งหนที่เกษตรกรทางการเกษตรจะได้มีหนทางพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการทำนาทำไร่ โดยเอาการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานเข้าไปด้วยเป็นทางเลือก เพื่อเสริมอาชีพดั้งเดิม
 
และจากอดีต คนไทยที่จะกินเนื้อไก่ได้ จะต้องเป็นผู้มีรายได้สูง หรือเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นบ้านที่ก่อนจะได้กินไก่ ก็ต้องรอในช่วงเทศกาลสำคัญ จึงจะยอมนำไก่ที่เลี้ยงมาจัดการ เมื่อถึงวันที่พ่อค้าวานิชที่เห็นช่องทางทางการค้าที่มีอนาคต โดยได้นำเทคโนโลยีจากประสบการของตัวเองและจากต่างประเทศเข้ามา ได้ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ นำพันธุ์สัตว์เข้ามา และการบริหารจัดการที่ถูกต้องเข้ามา และทำการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับรู้และปฏิบัติ จึงเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในเชิงธุรกิจมากขึ้น และในที่สุด ความสำเร็จทำให้คนในประเทศ ได้กินไก่ กินหมู ราคาที่ถูกลงได้ และทุกคนมีกำลังที่จะซื้อหาเนื้อสัตว์ราคาถูกมากินได้ในครัวเรือนทุกบ้านตราบจนทุกวันนี้ และ ประเทศไทย ยังได้รับการกล่าวขวัญให้เป็นครัวของโลก ที่จะป้อนอาหารให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า เมืองไทยมีดี ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้
 
จากความคิดในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นมา ทำให้เกิดธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ที่เดิมทีเป็นการผลิตอย่างง่าย โดยการนำวัตถุดิบต่างๆที่จำเป็นและมีอยู่ในท้องถิ่น มาผสมกันตามสูตรที่ได้คำนวณขึ้นให้เหมาะสมกับสายพันธุ์สัตว์ และจำหน่ายไปตามแหล่งต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับผลตอบรับที่ดี จนมีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนบัดนี้ เป็นธุรกิจหลายแสนล้านบาท
 
ซึ่งการดำเนินการในรูปร้านค้า ห้างหุ้นส่วน บริษัท ในการผลิตอาหารสัตว์ ขยายตัวกันมากขึ้น การเรียนรู้ต่างๆ มากขึ้น เทคโนโลยีมีเข้ามามากขึ้น ตลาดตอบรับดีขึ้น ปัญหาอุปสรรคย่อมต้องมีตามมา และทุกคนต่างก็ต้องเข้าทำการแก้ไข ซึ่งในอดีต ปัญหาที่เรียกว่าเล็กน้อยในปัจจุบัน แต่ถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในอดีต เพราะในอดีตเป็นการลองผิดลองถูก เมื่อพ่อค้าวานิชเหล่านี้ เห็นว่าการที่ประเทศจะพัฒนาไปได้ดี ทุกคนได้ประโยชน์ คู่ค้า เกษตรกรที่ร่วมธุรกรรม ได้ประโยชน์ พ่อค้าต้องมาร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหา เมื่อประเทศไปได้ดี การพัฒนาปศุสัตว์ไปได้ดี นั่นคือ ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
 
ที่ตั้ง 889 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ห้อง 170 ชั้น 17 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-675-6263-4
โทรสาร 02-675-6265
อีเมล์ tfma44@yahoo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 14,507 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด