หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
16K
1
12
สมาคมอารักขาพืชไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอารักขาพืชไทย 
Organization Thai Crop Protection Association
รายละเอียด
เมื่อประมาณ 45 ปีมาแล้วสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้เข้ามามีบทบาทในการอารักขาผลิตผลทาง การเกษตรในประเทศไทย เริ่มด้วยการนำเข้าสารเคมีเกษตรของบริษัทสากลเพียงไม่กี่บริษัท ต่อมาในขณะที่ประเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจทางด้านสารกำจัดศัตรูพืช ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
 
ในปี 2525 กลุ่มนักธุรกิจสารเคมีเกษตรได้เห็นความจำเป็นของการมีสมาคมเป็นตัวแทนของ ภาคอุตสาหกรรมนี้ จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสารเคมีกำจัดศัตรูพืช : ส.ธ.ก. ( Thai Pesticide Association : TPA ) ขึ้น และได้จดทะเบียนตามกฏหมายพระราชบัญญัติสมาคมการค้า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2526 ต่อมาในวันที่ 9 มิถุนายน 2538 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมอารักขาไทย : ( Thai Crop Protection Association : TCPA ) จนถึงปัจจุบัน เพื่อสะท้อนภาพกิจกรรมหลักที่สมาคมดำเนินการอยู่
 
ในปี 2529 สมาคมอารักขาพืชไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาสมาคมผู้ผลิตสารเคมีเกษตร นานาชาติ ( CropLife International ) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาคมเคมีเกษตรในประเทศต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศ และในปี 2534 สมาคมอารักขาพืชไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสามประเทศ คือ กัวเตมาลา เคนยา และประเทศไทย ในการดำเนินงาน "โครงการปรับปรุงการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย" ( Safe Use Project ) ซึ่งสมาคมได้ดำเนินงานต่อเนื่องอย่างได้ผลตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
 
ในปี 2540 สภาสมาคมผู้ผลิตสารเคมีเกษตรนานาชาติ ได้มีการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค เอเซีย-แปซิฟิค ของตนเองขึ้นมา คือ CropLife Asia ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 14 ประเทศ สมาคมอารักขาพืชไทย จึงได้เข้าเป็นสมาชิกของ CropLife Asia ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้
 
สมาคมอารักขาพืชไทย เป็นสมาคมที่ไม่หวังผลกำไร ไม่ดำเนินการทางการค้าหรือการเมือง งบประมาณดำเนินกิจกรรมได้มาจากค่าสมาชิก ซึ่งเรียกเก็บจากบริษัทสมาชิกเป็นรายปี การดำเนินงาน ของสมาคมได้รับความร่วมมือโดยการเสียสละในรูปบุคคลากรและค่าใช้จ่ายจากสมาชิก
 
ในปี 2553 นี้ สมาคมมีสมาชิกสามัญ จำนวน 37 บริษัท และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 1 ท่าน 
 
ที่ตั้ง ชั้น 3 อาคาร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-5431
โทรสาร 02-561-5334
อีเมล์ tcpa@tcpa.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 12 คะแนน
มีผู้เข้าชม 15,703 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด